Arbetsmiljöombud på din arbetsplats

Arbetsmiljöombud inspekterar arbetsplatsen noga

Arbetsmiljöombud eller också kallat skyddsombud ska finnas på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda. Varför är det viktigt att ha person som fungerar som skyddsombud? Jo, arbetsmiljöombudet kan vara vem som helst i personalstyrkan som blivit vald av sina kollegor att representera dem i frågor som gäller säkerhet och skydd på arbetsplatsen. Det kan innebära att det finns en arbetsrutin eller ett moment i arbetet som innebär en onödig risk, som en skadad el-kabel, en lossad skruv eller en lös golvplanka. Allt detta är faror på jobbet som behöver åtgärdas av arbetsgivaren. Ingen arbetstagare ska behöva arbeta i en miljö som inte är så säker som möjligt. Ett arbetsmiljöombud jobbar med att samla in material kring akuta eller långvariga problem på arbetsplatsen som är potentiella risker, och förmedlar sedan detta vidare till arbetsgivaren för att kunna förbättra arbetsplatsen. Även rutiner som leder till slitage eller ökad stress kan behöva ses över av ett skyddsombud för att en varaktig förändring ska kunna ske.

(Visited 130 times, 1 visits today)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *