Många fortsätter på jobbet trots dålig arbetsmiljö

Dålig arbetsmiljö

Hur har du det på jobbet? Trivs du i miljön du arbetar i eller tycker du att du har en dålig arbetsmiljö? Faktum är att arbetsmiljöproblemen tycks vara stora då allt Fler tipsar Arbetsmiljöverket om dålig arbetsmiljö. Men vad innebär det då att ha en dåligt miljö att arbeta i? Det kan faktiskt röra sig om skilda saker. Dels kan man tala om lokaler, arbetsredskap och dess kvalitet. Att till exempel tvingas vistas i lokaler med dålig ventilation eller bristande hygienutrymmen räknas som ett arbetsmiljöproblem. Likaså gör att behöva hantera arbetsredskap som inte är säkra eller uppdaterade. En annan aspekt är den psykosociala miljön. Här räknas företeelser som mobbning på jobbet eller en chef som ger en en allt för hög arbetsbörda in. Trots att man upplever dålig arbetsmiljö väljer många att stanna kvar på jobbet. Detta kan ha ekonomiska anledningar eller att man helt enkelt är rädd för att inte hitta ett nytt jobb. Att stanna kvar på en arbetsplats där man mår dåligt är dock inte hållbart i längden då det kommer att påverka både den fysiska och psykiska hälsan negativt.

(Visited 96 times, 1 visits today)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *