Psykisk arbetsmiljö

Vi glömmer ofta bort den psykiska arbetsmiljön, som faktiskt kan göra att en människa far mycket illa och presterar påtagligt sämre i sitt arbete. En arbetsgivare kan göra mycket för att upptäcka personer som av olika anledningar är utsatta för psykisk ohälsa på jobbet. Om en arbetsgivare kan sprida information till sina anställda så hjälper det genom att alla kan vara medvetna om, och uppmärksamma, en dålig psykisk arbetsmiljö. Det finns också mycket som går att åtgärda på olika plan på arbetsplatsen: fysiskt, organisatoriskt, i grupp och individuellt. Ibland kan en person också behöva söka hjälp själv i form av egenterapi. Detta för att få samtalshjälp eller lära sig att hantera sitt eget beteende. Att gå i terapi kan ibland bli mycket kostsamt, men då kan det vara läge att titta över sina försäkringar för att se om någon av dessa kan bekosta terapi.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *