En god mötesmiljö

Under ett personalmöte vill många viljor komma till tals. För att skapa en god mötesmiljö, inled med att tydligt presentera mötets punkter. Gör hela arbetslaget delaktigt genom att utse sekreterare och ansvariga inom varje punkt. Låt sedan personalen lämna in sina synpunkter skriftligt efter mötet, så att även de tystlåtna får fram sina åsikter.

Arbetsgrupp runt ett stort bord

(Visited 1 times, 1 visits today)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *