Kategoriarkiv: Arbetsmiljö

Tänk ergonomiskt!

En mycket viktig sak att tänka på är ergonomin på arbetsplatsen. På kontoret kan det lätt glömas bort, men ägna en extra tanke åt hur du och dina medarbetare sitter. Ryggen kommer tacka er om ni sträcker på er och inte sitter som en hösäck. Har ni möjlighet att ibland höja skrivbordet och stå ibland så är det toppen. När man står är det mycket bra att ha en speciell ståmatta som dämpar det hårda underlaget och är snäll mot fötterna. Varje människa är unik och har därför egna behov, ett bra tips är därför att kontakta en ergonom. Ergonomen kan gå igenom varje arbetsplats och hjälpa till att utforma den till just dig. Det kan finnas saker som man inte ens vet finns, exempelvis stöd som avlastar armarna. Produkter som ett höj- och sänkbart skrivbord kan upplevas som dyrt i inköp, om inte kapitalet finns just då är det värt att låna lite genom exempelvis https://www.frogtail.se/. Det är i det långa loppet billigare med en bra arbetsmiljö än sjukskriven personal.

Flera händer och datorer

Arbetsmiljöombud på din arbetsplats

Arbetsmiljöombud inspekterar arbetsplatsen noga

Arbetsmiljöombud eller också kallat skyddsombud ska finnas på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda. Varför är det viktigt att ha person som fungerar som skyddsombud? Jo, arbetsmiljöombudet kan vara vem som helst i personalstyrkan som blivit vald av sina kollegor att representera dem i frågor som gäller säkerhet och skydd på arbetsplatsen. Det kan innebära att det finns en arbetsrutin eller ett moment i arbetet som innebär en onödig risk, som en skadad el-kabel, en lossad skruv eller en lös golvplanka. Allt detta är faror på jobbet som behöver åtgärdas av arbetsgivaren. Ingen arbetstagare ska behöva arbeta i en miljö som inte är så säker som möjligt. Ett arbetsmiljöombud jobbar med att samla in material kring akuta eller långvariga problem på arbetsplatsen som är potentiella risker, och förmedlar sedan detta vidare till arbetsgivaren för att kunna förbättra arbetsplatsen. Även rutiner som leder till slitage eller ökad stress kan behöva ses över av ett skyddsombud för att en varaktig förändring ska kunna ske.