Etikettarkiv: information

Deltidsbrandmän hotar att säga upp sig

Många brandmän väljer att säga upp sig

Att säga upp sig är för de allra flesta ett stort steg och ett beslut man fattar själv eller ihop med sin familj. Men på brandstationerna runt om i landet pågår just nu en kollektiv uppsägningsvåg, speciellt bland deltidsbrandmän. den dåliga arbetsmiljön för brandmännen gör att de slutar och grunden till deras missnöje är det nya kollektivavtalet som skrevs under i november. Enligt detta försvinner allt OB-tillägg under kvällar och helger. Även ersättningen under semester sänks och bilersättning försvinner. Trots att den vanliga lönen höjs något beräknar deltidsbrandmännen att de kommer tjäna ungefär 25 % mindre med det nya avtalet. På många stationer har 70-80 % av de anställda deltidsbrandmännen lämnat in sina uppsägningar, men i till exempel Knivsta, Sigtuna och Upplands-bro har över 90 % av de anställda valt att säga upp sig. Det pågår löpande diskussioner mellan arbetsgivarna och fackliga företrädare där man hoppas kunna hitta en lösning. Deltidsbrandmän fyller en viktig funktion i mindre samhällen, då de snabbt kan vara på plats när ett larm går. Liv och bostäder kan räddas från bränder även i orter som inte har någon fast brandstation. Att nästan alla deltidsbrandmän försvinner på samma gång sätter många mindre orter i fara.

Mobbning på arbetsplatsen får svåra konsekvenser

Mobbning på jobbet leder till självmord

Mobbning är en hemsk företeelse som dessutom är svår att motverka. Det är lätt att tro att mobbning bara förekommer bland barn och på skolor, men faktum är att även vuxna blir mobbade på sina arbetsplatser. Det kan handla om både utfrysning, fula ord och annan kränkande behandling. I extrema fall har det rört sig om chefer som har gett vissa anställda sämre arbetsuppgifter för att markera sitt ogillande. Det finns flera fall där människor blivit så svårt utsatta för mobbning på sin arbetsplats att de faktiskt tagit livet av sig. Så många som 100 – 300 personer beräknas ta livet av sig varje år efter att ha blivit mobbade på sitt jobb. Det är naturligtvis oacceptabelt att det får gå så långt. Vissa kommuner och arbetsplatser har börjat ta fram antimobbnings-program för att undvika att människor mår dåligt på arbetsplatsen. Falun kommun använder norsk metod för att motverka mobbning, för att ta ett exempel. Denna metod innebär bland annat att man har en policy för vad som inte får förekomma på arbetsplatsen. Man lämnar också in en skriftlig anmälan då oegentligheter sker.

Många fortsätter på jobbet trots dålig arbetsmiljö

Dålig arbetsmiljö

Hur har du det på jobbet? Trivs du i miljön du arbetar i eller tycker du att du har en dålig arbetsmiljö? Faktum är att arbetsmiljöproblemen tycks vara stora då allt Fler tipsar Arbetsmiljöverket om dålig arbetsmiljö. Men vad innebär det då att ha en dåligt miljö att arbeta i? Det kan faktiskt röra sig om skilda saker. Dels kan man tala om lokaler, arbetsredskap och dess kvalitet. Att till exempel tvingas vistas i lokaler med dålig ventilation eller bristande hygienutrymmen räknas som ett arbetsmiljöproblem. Likaså gör att behöva hantera arbetsredskap som inte är säkra eller uppdaterade. En annan aspekt är den psykosociala miljön. Här räknas företeelser som mobbning på jobbet eller en chef som ger en en allt för hög arbetsbörda in. Trots att man upplever dålig arbetsmiljö väljer många att stanna kvar på jobbet. Detta kan ha ekonomiska anledningar eller att man helt enkelt är rädd för att inte hitta ett nytt jobb. Att stanna kvar på en arbetsplats där man mår dåligt är dock inte hållbart i längden då det kommer att påverka både den fysiska och psykiska hälsan negativt.

Jobba hemma med datorn

Jobba hemma med datorn, sitt rätt

På en arbetsplats har de flesta kontor ergonomiska skrivbordsstolar, höj- och sänkbara skrivbord och en genomtänkt inredning för att du inte ska drabbas av skador. Att jobba hemma med datorn kan i flera fall betyda att du slarvar. Detta gäller inte bara för dem som arbetar, utan även för studenter då man i många fall sitter hemma och pluggar. Men det finns bra och enkla tips på hur du kan jobba hemma med datorn utan att behöva drabbas av ont i ryggen eller axlar.

Det första steget till en ergonomisk arbetsställning är att dina armar ska vara intill kroppen, oavsett om du sitter eller står vid datorn. Skärmen ska vara i rätt höjd, du ska inte exempelvis behöva böja på nacken, då detta kan leda till så kallad gamnacke. Det är också viktigt att du sträcker på kroppen emellanåt, ta små mikropauser då du stretchar lite på kroppen.

Det är även viktigt med bra och rätt belysning, att inte ha en dålig mus och att stolen är bekväm och skön. Gå till en butik som är experter på ergonomisk arbetsplatsutrustning, där kommer du att få bra hjälp.